jueves, 5 de mayo de 2016

filosofia da relixion

A filosofía da relixión é a rama da filosofía que se ocupa do estudo reflexivo a profundidade da relixión, incluíndo argumentos sobre a natureza e existencia de Deus, o problema do mal, a relación entre a relixión e outros sistemas de valores como a ciencia e a ética. É frecuente distinguir entre a filosofía da relixión e a filosofía relixiosa. A primeira refire ao pensamento filosófico sobre a relixión, que pode ser levado a cabo por crentes e non-crentes por igual, mentres que a segunda alude á filosofía inspirada e guiada pola relixión, como a filosofía cristiá e a filosofía islámica. Con todo, poden considerarse dentro da análise filosófica da relixión, cuestións baseadas na estrutura de todas as relixións; a modo de comparación entre cada unha, en proporción con temáticas que abordan interrogantes sobre a perfección e o sentido da existencia en relación cun cosmos perfecto e por tanto un ente perfecto que os creou. Por iso é polo que poden considerarse dentro das diferentes relixións outras manifestacións da filosofía de e sobre a relixión, conforme a doutrinas orientais como o hinduismo e o budismo, interesados fortemente na idea dun todo absoluto, unha esencia que o reviste todo; por canto crea esperanza e esperta o interese humano no desenvolvemento dunha dimensión máis espiritual.

Nese sentido a filosofía da relixión tenta responder a interrogantes tales como: De onde xurdimos?, Cal é a verdadeira natureza humana?, Cal é a natureza de deus?, É divos unha creación do mellor enxeño humano ou é un ente superior a todo real e con calidades humanas?, Como se entenden o ceo ou o inferno (ou inframundo)?,Que nos creou?, Os milagres son casualidade ou obra divina? entre outras.


No hay comentarios:

Publicar un comentario